15 THÁNG 7 ÂM LÀ NGÀY BAO NHIÊU DƯƠNG 2020


Bạn đang xem: 15 tháng 7 âm là ngày bao nhiêu dương 2020

Để xem được ngày tốt các bạn cần chú ý các điểm sau: ❶ bắt buộc xem ngày đó liệu có phải là Ngày hoàng đạo không. ❷ xem tuổi của mình có bị xung tự khắc với ngày kia không (Xem mục Tuổi bị xung khắc). ❸ Xem những sao hôm nay có những sao xuất sắc không. Bắt buộc tránh ngày có khá nhiều sao xấu, sao đại hung. ❹ Xem lúc này Trực gì. Ví dụ những trực như: Trực Khai, Trực Kiến, Trực Mãn, Trực Bình là khôn cùng tốt. ❺ Sau cùng chúng ta hãy lựa chọn giờ hoàng đạo để khởi sự
Tuổi xung khắc
Xung với ngày Mậu ThânXung với tháng gần cạnh Thân
Canh Dần, gần kề DầnMậu Dần, Bính dần, Canh Ngọ, Canh Tý

Xem thêm: Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Lò Vi Sóng Chưa? Cấu Tạo & Nguyên Lý Hoạt Động Của Lò Vi Sóng

Gợi ý việc tốt, vấn đề xấu
Nên làmKhông cần làm
Cúng tế, ước phúc, ước tự, gắn thêm hôn, nạp năng lượng hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, nạp tài, an tángKhông có

Sao tốt, sao xấu
Sao tốtSao xấu
Thiên đức hợp, Thiên xá, vương nhật, Thiên thương, Bất tương, Trừ thầnNguyệt kiến, đái thời, Ngũ ly, Thiên lao

Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5Ngày 6Ngày 7Ngày 8Ngày 9Ngày 10Ngày 11Ngày 12Ngày 13Ngày 14Ngày 15Ngày 16Ngày 17Ngày 18Ngày 19Ngày 20Ngày 21Ngày 22Ngày 23Ngày 24Ngày 25Ngày 26Ngày 27Ngày 28Ngày 29Ngày 30Ngày 31Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Năm 1930Năm 1931Năm 1932Năm 1933Năm 1934Năm 1935Năm 1936Năm 1937Năm 1938Năm 1939Năm 1940Năm 1941Năm 1942Năm 1943Năm 1944Năm 1945Năm 1946Năm 1947Năm 1948Năm 1949Năm 1950Năm 1951Năm 1952Năm 1953Năm 1954Năm 1955Năm 1956Năm 1957Năm 1958Năm 1959Năm 1960Năm 1961Năm 1962Năm 1963Năm 1964Năm 1965Năm 1966Năm 1967Năm 1968Năm 1969Năm 1970Năm 1971Năm 1972Năm 1973Năm 1974Năm 1975Năm 1976Năm 1977Năm 1978Năm 1979Năm 1980Năm 1981Năm 1982Năm 1983Năm 1984Năm 1985Năm 1986Năm 1987Năm 1988Năm 1989Năm 1990Năm 1991Năm 1992Năm 1993Năm 1994Năm 1995Năm 1996Năm 1997Năm 1998Năm 1999Năm 2000Năm 2001Năm 2002Năm 2003Năm 2004Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015Năm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 2025Năm 2026Năm 2027Năm 2028Năm 2029Năm 2030Năm 2031Năm 2032Năm 2033Năm 2034Năm 2035Năm 2036Năm 2037Năm 2038Năm 2039Năm 2040Năm 2041Năm 2042Năm 2043Năm 2044Năm 2045Năm 2046Năm 2047Năm 2048Năm 2049Năm 2050Năm 2051Năm 2052Năm 2053Năm 2054Năm 2055Năm 2056Năm 2057Năm 2058Năm 2059Năm 2060Năm 2061Năm 2062Năm 2063Năm 2064Năm 2065Năm 2066Năm 2067Năm 2068Năm 2069Năm 2070Năm 2071Năm 2072Năm 2073Năm 2074Năm 2075Năm 2076Năm 2077Năm 2078Năm 2079Năm 2080Năm 2081Năm 2082Năm 2083Năm 2084Năm 2085Năm 2086Năm 2087Năm 2088Năm 2089Năm 2090Năm 2091Năm 2092Năm 2093Năm 2094Năm 2095Năm 2096Năm 2097Năm 2098Năm 2099Năm 2100Dương LịchÂm kế hoạch