BẢO MẬT

vodichtamquoc.vn thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho cái đó tôi. Shop chúng tôi cũng thu thập thông tin trải qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những thông tin này hoàn toàn có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Vodichtamquoc.vn cam đoan bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một số thông tin thu thập từ các bạn và về chúng ta được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của shop chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được share với bạn, phân phối hoặc mang đến thuê, ngoại trừ một vài trường đúng theo sau đây:

vodichtamquoc.vn tất cả thể share thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hòa hợp pháp, nghi ngại gian lận, các trường hợp liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của ngẫu nhiên người làm sao theo yêu ước của pháp luật pháp.
vodichtamquoc.vn hợp tác ký kết với những công ty khác đại diện shop chúng tôi ở một số nhiệm vụ và rất có thể cần phải chia sẻ thông tin của công ty với bọn họ để cung cấp các thành phầm và dịch vụ thương mại cho bạn. Vodichtamquoc.vn cũng có thể có thể chia sẻ thông tin của người tiêu dùng để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại & dịch vụ mà các bạn yêu cầu hoặc khi công ty chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi đang chuyển tin tức về chúng ta nếu công ty chúng tôi được thâu tóm về hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Trong trường hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng thư điện tử hoặc bằng phương pháp thông báo khá nổi bật trên website của shop chúng tôi trước khi tin tức về bạn được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng bắt tắt này được cung cấp cho chính mình vì ích lợi của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui tươi đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để cố gắng rõ.