Bùa uế tích kim cang

Uế Tích Kim Cang

Uế Tích Kim Cang tên Phạn là Ucchusma, dịch âm là Ô bộ Sắt Ma, Ô fe Sa Ma, Ô Sô Tháp Ma, Ô Xu Sa Ma, Ô Sô sắt Ma…Dịch ý là : Bất Tịnh Khiết, Trừ Uế, nung nấu Uế Ác… Lại có tên là: Ô Mục Sa Ma Minh Vương, Ô Xu Sáp Ma Minh Vương, Ô Tố Sa Ma Minh Vương. Cũng call là Uế Tích Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương, Bất Tịnh Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Trừ Uế thịnh nộ Tôn….

Bạn đang xem: Bùa uế tích kim cang

Mật Giáo thì xem Ucchusma là Vị Kim Cương bộc lộ cho Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Yết Ma bộ (Karma-kulāya: Nghiệp Dụng Bộ) nằm trong phương Bắc cùng rất Kim cương Dạ Xoa (Vajra-yakṣa) cũng là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đức Bất Không thành quả Như Lai (Amogha-siddhi tathāgata) gồm Luân đồng thể và khác thể.

Có nhiều thuyết nhận định rằng hai Tôn này chỉ là hai Thân hóa hiện của Đức Phật mê say Ca (tức là Bất Không thắng lợi Như Lai) hoặc bồ Tát Phổ hiền lành (Samanta-bhadra), Bất Động Minh vương vãi (Acala-vidya-rāja) và Kim cương Thủ (Vajra-pāṇi).

Do Uế Tích Kim Cang xuất xắc hóa trọng tâm đa dâm thành lửa Trí Tuệ, lại sử dụng lửa trí óc thiêu cháy đa số tướng phiền não bất tịnh nhưng mà chẳng làm hại đến Tính không phiền óc (tức Pháp Tính: Dharmatā) đề xuất Ngài có tên là Hỏa Đầu Kim Cương.

Vì Uế Tích Kim Cang có bạn dạng Nguyện là nhiếp chỗ ô uế để thắng lợi sự hóa độ các chúng sinh ác trong vùng uế trược để cho họ cử sự bền vững, chủ yếu cần tu khổ hạnh vĩnh viễn nên Ngài mang tên là Bất Tịnh Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Bất Tịnh Khiết Kim Cương.

Tôn này cũng có tên Phạn là: Ma Hạ Ma La (Mahā-bala) dịch là Đại Lực. Đại Lực là chỉ Tôn này có đủ mức độ Đại Từ, hệt như dùng lửa rực thiêu trừ nghiệp sống chết uế ác của bọn chúng sinh, do đó tên là Đại Lực.

Lại nữa khi Đức Phật chí cực giáng Ma thì nên đối trị với việc bất tịnh. Vày Ma vương thường cư trú trong thành quách ô uế bất tịnh mà Trí Lực của những Tôn Bất Động (Acala), Giáng Tam ráng (Trailokya-vijaya) quan trọng đối trị nổi. Chính vì vậy Đức Phật liền chuyển Pháp quán giải về Tịnh cùng Bất Tịnh bình đẳng, trí năng của Tà chính nhất như, gửi tội chướng Vô Minh thành tướng tá hảo trang minh. Tức chuyển Pháp Uế Tích Kim Cang giáng phục Ma Vương cơ mà thành Phật. Vị tinh yếu hèn về mặt đường lối Tức Thân Thành Phật này mà Uế Tích Kim Cang mang tên là Kim cưng cửng Uế Tích (dứt trừ vết tích của Uế Trược).

*

Tôn Tượng Uế Tích Kim Cang

Do nhân duyên hóa hiện với truyền thừa khác nhau, hình mẫu của Uế Tích Kim Cang cũng có nhiều loại sản xuất tượng khác nhau.

Về hình mẫu có các loại: Hình phẫn nộ bao gồm 2 cánh tay, hình phẫn nộ có 4 cánh tay, hình đoan bao gồm có 4 tay, hình tất cả 6 cánh tay 3 bé mắt, hình phẫn nộ gồm 8 cánh tay 3 bé mắt…

Phật Giáo Tây Tạng thờ phụng Uế Tích Kim Cương qua nhiều loại Tôn Tượng:

1. Lam Uế Tích Kim cương (Tôn Tượng blue color lam)

2. Lục Uế Tích Kim cương cứng (Tôn Tượng màu xanh lục)

3. Yên sắc đẹp Uế Tích Kim cương cứng (Tôn Tượng màu sắc khói)

4. Hồng sắc Uế Tích Kim cưng cửng (Tôn Tượng color hồng)

5. Bạch nhan sắc Uế Tích Kim cưng cửng (Tôn Tượng màu sắc trắng)

6. Nhị Tý Uế Tích Kim cưng cửng (Tôn Tượng bao gồm 2 cánh tay)

7. Phẫn nộ Uế Tích Kim Cương

8. Tứ Tý Đại Lực Minh vương (Tôn Tượng có 4 cánh tay)

9. Thịnh nộ Uế Tích Phật Mẫu

10. Tôn Tượng Uế Tích Kim Cương có nhiều đầu các tay


*

*

Ý Nghĩa Tôn Tượng Uế Tích Kim Cang 3 khía cạnh 8 Tay

Thân Thể màu xanh đen: bộc lộ cho việc làm của các vị Phụng Giáo cuồng nộ là Nhiếp Triệu với thành biện những việc. Hoặc xuất sinh các hình tùy loại. Hình sắc đẹp này còn biểu lộ cho đặc điểm Toàn Tại với Vĩnh Cửu của Giáo Pháp nhưng mà Ngài là bậc Hộ Pháp cùng Hoằng Pháp.

*

Thân có 3 phương diện :

Mặt bao gồm giữa màu xanh da trời đen: Sự hấp phụ của Tam Muội Đại Không với Đại nát bàn (Tuệ cứu cánh của Như Lai) biểu hiện cho Phật Tính thường hằng hệt như Hư Không

Mặt bên trái màu trắng: Sự thanh tĩnh của trung khu Từ Bi, biểu thị cho sự bảo hộ và giúp đỡ chúng sinh

Mặt bên nên màu đỏ: Ý chí tinh tiến dũng mãnh, thể hiện chi uy đức hàng phục và nhiếp phục các Ma Chướng uế ác.

Thân đeo 3 chuỗi anh lạc ngơi nghỉ cổ, ngực, bụng: thể hiện cho sự tương đối đầy đủ Phước Trí trang nghiêm của 3 đời

Thân dưới khoác khố domain authority cọp: biểu thị cho quyền năng Tâm Linh

8 tay treo rắn (hoặc Rồng): bộc lộ cho trí tuệ của thân Giác Ngộ

4 tay mặt phải

Tay trước tiên kết Ấn như ý cát tường để ngang ngực phải: biểu lộ cho sự xua xua sự lo ngại và đưa về sự lành mạnh cho bọn chúng sinhTay trang bị hai nỗ lực chày Kim Cương: Tính ko Bất Hoại, bộc lộ cho mạnh mẽ và tự tin Thần Thông hàng phục những Ma Chướng.Tay thứ bố cầm bánh xe 8 căm rực lửa: dùng lửa kiến thức của 8 Thánh Đạo thiêu đốt phần lớn Tâm ô uế của chúng sinh để cho Tâm Thức của mình được Tịnh Hóa.Tay thứ tứ cầm cây yêu đương (hay cây bổng): Phá nát vòng Luân Hồi làm cho chúng sinh được giải thoát.

4 tay bên trái :

Tay đầu tiên kết Ấn Kim cương cứng Quyền úp lại để ngang trái tim: thể hiện sự thay chặt Tính Đại Không giữ gìn Tâm người yêu Đề vững chắc.Tay lắp thêm hai cố gắng chuông Kim Cương: Dùng âm nhạc Bát Nhã mang lại sự an vui tịch lặng cho những chúng sinh, tượng trưng cho việc quán thông các Thần Chú với có quyền lực nhiếp phục toàn bộ loài Quỷ Thần trong các nẻo.Tay thứ bố cầm gai dây: Cột trói đa số loài khó hàng phục để cho chúng xa lìa Tà con kiến và dẫn vào Chính Đạo.Tay thứ bốn cầm cây kiếm: Trí Tuệ cắt đứt nghiệp thọ của chúng sinh khiến cho họ chặt đứt Tham sảnh Si, chứng được Trí Đại Không.

Sợi dây và cây tìm còn thể hiện cho vấn đề thừa lệnh Như Lai giết thịt hại tất cả Tâm bọn chúng sinh, hiển lộ trọng tâm Hiền Thánh.

Co chân phải, choạc chân trái đạp trên tảng đá: Một lòng trấn giữ Trọng Chướng (nghiệp chướng nặng nề) để cho nó chẳng đụng mà gửi thành Tâm tình nhân Đề.

Tỏa hào quang quẻ rực lửa: dùng lửa trí óc thiêu đốt tất cả sự uế trược của thay Gian.

Vị Hóa Phật trên đỉnh đầu : bộc lộ cho bạn dạng Nguyện: “Chuyển Uế thành Tịnh, đưa tội chướng thành tướng tá hảo quang đãng minh, gửi việc thế gian thành phương tiện giải thoát”

*

Chủng Tử, Thủ Ấn và Thần Chú Uế Tích Kim cương Tiếng Phạn

Uế Tích Kim cương cứng (Ucchuṣma) gồm Hiệu là Bất Tĩnh Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương. Chủng Tử là HŪṂ xuất xắc JAḤ tốt HĀḤ. Tam Muội Gia hình là Chày Tam Cổ, Chày Độc Cổ hay cây gậy báu.

Xem thêm: Võ Văn Thưởng - Bộ Chính Trị Phân Công Ông Làm Thường Trực

Thủ ấn Uế Tích Kim Cang

Phổ Diệm Ấn

Bạc Già Phạm Căn bạn dạng Ấn

Ô Xu Sa Ma Thủ Ấn

Đại Lực Minh vương vãi Ấn

Thần Chú Uế Tích Kim cương cứng Tiếng Phạn

(chỉ mang tính chất chất tham khảo)

Tâm Chú của Uế Tích Kim cương được ghi dìm qua nhiều bản khác nhau. Hầu như các Kinh bản khác hồ hết ghi nhận trung khu Chú của Uế Tích Kim cương là:

OṂ (Quy mệnh) VAJRA-KRODHA (Kim cương cứng Phẫn Nộ) MAHĀ-BALA (Đại Lực) HANA (Đánh đập) DAHA (Thiêu đốt) PACA (Nấu thổi) MATHA (Hủy hoại) VIDHVAṂSAYA (Tồi hoại) UCCHUṢMA KRODHA (Uế Tích Phẫn Nộ) HŪṂ

(Khủng bố) PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Các vị Lạt Ma Tây Tạng hay được dùng Tâm Chú này nhằm tác Pháp Hộ Thân

Giải Uế Chú:

OṂ (Cảnh giác) TURE MARE (Cứu độ chướng nạn) MA MARE MARE TURE (Cứu độ chướng ngại vật của tôi và người khác) TURE (Vượt thoát) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu).

Giải Uế Chú thường trông thấy trong các Kinh bạn dạng là:

OM KRODHANA HŪṂ JAḤ

Uế Tích Kim cương Bách từ bỏ Minh


*

Dịch nghĩa là:

Hỡi Kim cương Uế Tích! Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình! Xin Kim cương Uế Tích hãy trú ngụ địa điểm con tạo cho con được bền vững và kiên cố vững chắc giúp cho con ngừng mọi nguyện cầu tác động con phạt khởi trung ương Đại Nguyện tinh khiết của Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni mà thành tựu tất cả Đồng thời tạo nên Tâm của con được tinh khiết trong trắng trong mọi hành vi HÙM HA HA HA HA HỐC Xin Đức nỗ lực Tôn, tất cả Như Lai, Kim cương Uế Tích đừng vứt rơi con Hãy giúp cho con tạo ra được trí lực “Chuyển Uế thành Tịnh, chuyển Tội Chướng Vô Minh thành tướng tá hảo quang quẻ minh, chuyển mọi vụ việc của trần thế thành phương tiện giải thoát” Đừng để con chia cách với Đấng Kim cương cứng Uế Tích Ngỏ hầu thắng lợi Đại Nguyện lãng mạn ẮC. Cần sử dụng Minh vương vãi này làm phiên bản Tôn của Pháp tu thì xưng là Ô Sô Sa Ma Pháp, nhiều phần dùng để khẩn mong sinh sản được an ninh hoặc khử trừ sự Bất Tịnh lúc sinh sản, hoặc mong mỏi tưởng xua xua rắn độc, Quỷ Ác…. Cũng hoàn toàn có thể tu Pháp này.

Phàm tín đồ trì tụng Thần Chú của Minh vương vãi này, có thể được Công Đức lớn, chẳng những có thể được nhóm ích lợi lớn của trừ bệnh, kính yêu, tránh nạn, lâu phước, giáng phục oán địch…lại hoàn toàn có thể phòng ngừa những chướng hổ ngươi của khô Mộc

Tinh, Quỷ Ác, rắn độc…

Công Đức tác dụng của Pháp Uế Tích Kim Cương


*

Bạch cố gắng Tôn! Nếu tất cả kẻ trai lành và bạn gái tín nào ý muốn cứu trị lành vạn bịnh thì tụng Thần chú của con, trên bốn mươi vạn biến, thấy có các bịnh, trị đầy đủ hiệu nghiệm, ko luận sạch xuất xắc dơ, tùy ý không nên khiến, con thường theo gia hộ, không còn thảy những sở nguyện đông đảo được viên mãn.

Nếu ao ước cây thô sanh cành lá, rước một lượng Bạch giao hương nhằm thoa trong lòng cây, lấy cành dương chi chú vào cây một trăm biến, ngày ba thời mang đến mãn ba ngày, cây ngay lập tức sanh hoa trái.

Nếu mong mỏi suối khô gồm nước, rước vôi sạch cơ mà rải khắp phổ biến quanh ấy, rước hoa tốt bỏ vào trong ba mươi lít nước sạch sẽ ở giếng, đem để ở trong giữa lòng suối, giờ đồng hồ Dần buổi sớm chú 108 biến, nước tức tốc phun ra như bánh xe pháo quay.

Nếu muốn núi thô sanh cây cỏ, rước dao thép bén búa bốn vị trí hướng của núi ấy, chú bố ngàn biến, mãn bảy ngày tức thì sanh cây cỏ.

Nếu muốn khiến cho loại dã thú hung mãnh cho hàng phục, đem An vớ hương, nhìn về hướng có dã thú ấy nhưng đốt, chú một ngàn biến, tối lại những dã thú tê kéo nhau giao hội trước cửa nhà đất của người trì chú, quy hàng hiền hậu, giống hệt như gia súc mình nuôi vậy, tùy ý sai bảo, đời đời kiếp kiếp không xa lìa.

Nếu mong mỏi quỉ dạ xoa tự mang lại hàng phục, rước mười nhánh đào tề cho bởi gốc, rước năm mươi lít nước đổ vào bình sành (cái thạp) lấy nấu, quăng quật đào liễu ấy vào ngâm, ngừng lấy ra, lấy cha lượng đinh hương, tía lượng bự nhủ đầu hương, bố lượng bự bạch giao hương, sau cùng hòa trong những năm mươi lít nước nấu bếp đào liễu ấy liền lấy đổ trong một chiếc chậu bể, đem nhánh đào dài bố thước nhưng mà khuấy nước đó, tụng chú một trăm biến, không còn thảy quỷ dạ xoa, la sát đa số đến hiện hình, cùng tín đồ làm pháp này cơ mà hầu chuyện, cầu xin theo làm thị giả.Nếu ao ước diệt ác tâm của những quỷ thần, độc xà, rắn rết, gần như mãnh thú hung dữ v.v… rước vôi sạch sẽ rải khắp cửa hang của chúng, tự nhiên chúng chui ra, tụng chú nho bé dại một trăm thay đổi thì các rắn độc trùng thú tê liền khử hết trung khu độc, không dám làm tổn hại người khiến cho mau được giải thoát.

Nếu mong mỏi chó dữ không gặm người, mang một cầm cơm chú bảy biến vào cho nó ăn, vĩnh viễn không cắn bạn mà cũng không còn gầm sủa hung hăng.

Nếu mong mỏi người ác đến thu phục mình, viết thương hiệu họ tín đồ ấy để dưới bàn chân, chú một trăm biến, chổ chính giữa mình nghĩ đến bạn kia, fan kia liền cho hàng phục, vứt hết tâm oán thù ghét.

Nếu muốn thu phục người nhau, viết tên chúng ta của hai người đó, để dưới cẳng bàn chân tụng chú nhị trăm mười tám đổi thay thì hai bạn ấy đời đời kiếp kiếp xa lìa, không còn thương mến.

Nếu có tín đồ ghét nhau, muốn khiến cho họ thương kính thích nhau, tức tốc viết thương hiệu họ của những người ấy để dưới bàn chân tụng chú 100 lẻ tám phát triển thành thì những người ấy yêu mến kính mến nhau, đời đời không xa lìa.

Nếu có bạn chưa an lạc, muốn khiến cho họ được an lạc cũng có tác dụng như trước, viết tên bọn họ của bạn ấy bên dưới bàn chân, chú bố trăm phát triển thành thì tín đồ kia được an vui, phải vì người kia phân phát lời đại nguyện, ta đối với người ấy, lúc bấy giờ tức tốc tự đem vô lượng trân bảo ban cho người nghèo cùng, thảy được đầy đủ.

Lại phép nữa: Nếu fan trì chú cầu những món trí, cầu những món huệ, chỉ tụng chú mười vạn đổi mới tự được các món đại trí huệ và các thứ thiện mỹ, biện tài trôi chảy, tùy ý nhưng được, chỗ phải dùng ấy thảy mọi ban cho.

Nếu fan trì chú cầu các thứ trân bảo, ma ni may mắn châu v.v… chỉ chí trung khu tụng này, tùy theo nhiều ít, ta tức thời ban cho họ, được mãn sở nguyện.

Nếu muốn trị lành bạn bịnh thì nên cần kiết ấn Đốn bịnh (nước rước tay trái, ngón trỏ, ngón giữa quấn lại cùng với nhau) kiết ấn như vậy, chú 108 biến, rước ấn Đốn bịnh này quơ quơ bảy lần dưới tín đồ bịnh, bạn ấy tức thời mạnh.

Từ xưa những bậc tu hành tại vn thường âm thầm luyện tập Pháp Uế Tích Kim cương cứng nhằm hỗ trợ cho con đường tu học bao gồm Pháp Giải Thoát. Bao gồm điều Pháp tu này không được rộng truyền bởi vì sợ tín đồ tu tập không chính đúng đang chuốc mang tai họa.

Phụ Lục

Xem Uế Tích Kim Cang Ucchusma – Thiêu Trừ uế ác


Tổng hợp & dịch từ: tủ sách Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi bọn chúng tôi:

Thanh Âm thư giãn và giải trí + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Soundcloud Thanh Âm Thư Giãn

Facebook messenger & Fanpage

Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody

Sagomeko – Sông Nước Miền Tây – Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam – chia sẻ Kiến Thức web – du lịch Đất Mũi Cà Mau – Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật say đắm Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán ráng Âm bồ Tát, Đại nuốm Chí tình nhân Tát, Phổ Hiền người thương Tát, Văn Thù tình nhân Tát, Địa Tạng Vương bồ Tát, Phật Dược Sư lưu Ly vương Quang, Liên Hoa sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật mẫu – Tara.Lục tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi tiếng Việt, Chú Đại Bi giờ đồng hồ Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai mèo Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum