Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất năm 2021. Tải về mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên, hướng dẫn soạn thảo quyết định giao việc cho nhân viên chuẩn nhất 2021.Bạn đang xem: Mẫu thông báo giao nhiệm vụ

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, quyết định giao việc cho nhân viên mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Khi tiến hành công việc trong hợp đồng lao động, căn cứ vào các thay đổi mà người sử dụng lao động có thể phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên để thực hiện công việc được nhanh chóng và chính xác.

Đang xem: Mẫu thông báo giao nhiệm vụ

Quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên, quyết định giao việc cho nhân viên là một loại biểu mẫu nội bộ của doanh nghiệp. Quyết định này xác định nhiệm vụ, công việc cho từng nhân viên, thời gian nhiệm vụ và công việc được giao để chứng minh quyền và trách nhiệm đối với công việc ấy của nhân viên.

*

Tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Dưới đây, Luật Dương Gia cung cấp hai mẫu quyết định phân công nhiệm vụ và mẫu quyết định giao việc cho nhân viên mới nhất và hướng dẫn cách soạn thảo quyết định giao việc.

Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ

Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên mang nghĩa rộng hơn. Nó được hiểu nhiệm vụ có thể là rất nhiều công việc. Ví dụ: Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ kế toán, mẫu quyết định phân công nhiệm vụ thiết kế, mẫu quyết định phân công nhiệm vụ giám sát…

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên: Tải về quyết định phân công nhiệm vụ

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————— Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

….., ngày…… tháng………. năm…….

Xem thêm:

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO NHÂN VIÊN

(Chức vụ của người đưa ra quyết định)

– Căn cứ vào điều lệ và hoạt động tổ chức của công ty……

– Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh của công ty……

– Căn cứ Quyết định số………..của ông (bà)………đối với ông (bà) về…

Điều 1: Giao nhiệm vụ cho ông (bà) ……..làm nhiệm vụ…

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ……

Điều 3: Công ty…….và ông (bà) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật

(Người ra quyết định)

Quyết định giao việc

Mẫu quyết định giao việc cho nhân viên được hiểu và sử dụng với nghĩa hẹp hơn. Nó được sử dụng khi giao 01 công việc cụ thể, rõ ràng. Ví dụ: Quyết định giao việc cho nhân viên (về việc: Đàm phán hợp đồng với công ty A), Quyết định giao việc cho nhân viên (về việc: Thay mặt ký hợp đồng với công ty B)…

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định giao việc: Tải về quyết định giao việc

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định giao việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————— Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH GIAO VIỆC

(Chức vụ của người ra quyết định)

– Căn cứ vào điều lệ của công ty……

– Căn cứ vào quyết định số……

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông (bà)………được giao công việc…………từ ngày………đến ngày……

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày…

Điều 3: Công ty…….và ông (bà) ……có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận Ký tên

(Người ra quyết định)

Như vậy, 02 loại mẫu quyết định phân công nhiệm vụ và quyết định giao việc có ngữ cảnh sử dụng và mục đích sử dụng khác nhau. Người dùng lưu ý sử dụng biểu mẫu này cho đúng với mục đích và ngữ cảnh của mình.

Cách soạn quyết định giao việc

– Luôn có quốc hiệu và tiêu ngữ trong quyết định giao việc;

– Xác định người có thẩm quyền ra quyết định giao việc đúng thẩm quyền;

– Ghi rõ ngày, tháng, năm bắt đầu thực hiện công việc;

– Ghi rõ những người có trách nhiệm thi hành quyết định giao việc;

– Ghi rõ công việc được giao, nhiệm vụ được giao. Nếu cần có thể chi tiết hoá các công việc được giao, nhiệm vụ được giao để quyết định được chính xác nhất.

Xem thêm:

– Đại diện của công ty giao việc phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật

– Quyết định giao việc, quyết định phân công nhiệm vụ được lập với mục đích tránh các tranh chấp pháp lý không đáng có trong nội doanh nghiệp, xác định người chịu trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao.

Dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn luật lao động miễn phí trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6568 ;

– Tư vấn qua tổng đài về mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên;

– Soạn thảo mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên;

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến mẫu quyết định phân công nhiệm vụ, giao việc cho nhân viên;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *