NỘI QUY

Website vodichtamquoc.vn là sân chơi giải trí cho những người yêu technology và loài kiến thức. Là nơi đem về những gọi biết, đông đảo tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành tựu kỹ thuật mới nhất. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan lại đến thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm nơi trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa hẳn là chế tác của bạn..