Game SG173

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB

Vô Địch Tam Quốc - Game Quốc Chiến Vạn Người Trên Mobile

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB - 1

 

 

 

Các Chúa Công thực hiện các bước sau để tiến hành nạp thẻ:

Bước 1: Truy cập link trang nạp thẻ mới: https://nap.vodichtamquoc.vn/ hoặc click Tại Đây:

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB - 2

 

Bước 2: Đăng nhập - Điền tài khoản vietid/soha/game

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB - 3

 

Bước 3: Điền mật khẩu

Bước 4: Chọn server cần nạp

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB - 4

Bước 5: Chọn gói cần nạp:

 

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB - 5

 

Bước 6: Đồng ý hoàn thành nạp tiền hoặc nạp thêm tiền nếu chưa đủ

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB - 6

[Hướng Dẫn] Nạp Thẻ Nhận SCOIN và KNB Qua WEB - 7

=========================

Vô Địch Tam Quốc - Game Quốc Chiến Vạn Người Trên Mobile
Nạp : https://nap.vodichtamquoc.vn
Báo Danh : https://vodichtamquoc.vn/teaser
Fanpage: https://www.facebook.com/vodichtamquoc.vn/
Tải Game: https://vodichtamquoc.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140