TRUYỆN TÂY DU KÝ 18

Tây du ký

Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi trăng tròn Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100
Quan Âm điện, Ðường Tăng ngoài nạn

Cao lão trang, Hành mang bắt yêu


Bây giờ nói đến Tôn Hành giả thấy quan liêu Âm về rồi, Tôn Hành Giả trở về động Hắc Phong, chất cũi tư bề đốt động, rồi mới đằng vân trở lại, thưa từ bỏ sự cho thầy hay, Tam Tạng vui mừng, day mặt phía nam giới lạy nữa.

Các sãi mừng lòng niệm Phật vang trời, Tam Tạng truyền chôn cốt ông sãi già, sữa soạn chùa chiền tử tế.

Bạn đang xem: Truyện tây du ký 18

Bữa sau Tam Tạng mang từ lên ngựa.

Tôn Hành giả quảy gánh đi theo, các sãi chuyển một hồi, kẻ lui bạn tới.

Hai thầy trò đi hơn bảy bữa, trời chiều đến một làng kia công ty lá trùng trùng, rào trem mịt mịt.

Ăn no con kê lợn về chuồng tối, say quắp già trai dạo bước xóm chiều.

Tôn Hành đưa khen rằng:

- loại xóm nầy thiệt sung lắm.

Tam Tạng giục ngựa chiến bước vào, xảy thấy một tín đồ trai, gắng dù có gói, quần xăn cho tới háng, hăm hở chạy ra.

Tôn Hành Giả cố kỉnh lại hỏi rằng:

- Chú đi đâu lật đật vậy? Tôi hỏi một chuyện vẫn nào, khu vực nầy là xứ gì đó?

Người ấy gở tay mà cự rằng:

- Nội buôn bản nầy không bạn nào anh hỏi thăm sao? Làm rứa gì cơ mà kéo tôi lại vậy? Tôn Hành Giả mỉm cười rằng:

- Xin nói giùm một tiếng có tác dụng ơn, dầu chú có bài toán chi, tôi giúp cho cũng đặng.

Người ấy nhảy không khỏi, tức bản thân dặm cẳng cơ mà nói rằng:

- Thời vận tôi xấu quá! Trong đơn vị bị lời nạp năng lượng tiếng nói, đi ngoài đường lại thêm kẻ kéo người lôi.

Tôn Hành Giả cười rằng:

- Ðố chú mạnh bực nào mà vùng cho khỏi.

Người ấy tức bản thân buông dù xuống nhì tay cào Hành mang như mèo.

Hành đưa cũng ko buông, thương hiệu ấy tức bản thân la lớn.

Tam Tạng thấy vậy nói rằng:

- Ngộ Không! Hỏi người khác cũng đặng, phải níu kéo có tác dụng chi?

Tôn Hành đưa nói:

- Tôi hỏi quyết chú nầy, là tất cả ý lắm!

Người ấy liệu bề chạy ko khỏi, túng nên nói rằng:

- Nước nầy là nước Ô Tư, xã nầy là làng mạc Cao lão. Tôi nói rồi kia xin làm cho phước buông ra.

Tôn Hành đưa nói:

- cỗ chú chưa phải đi gần, chắc hẳn rằng có câu hỏi ngặt; đi chuyện chi thì nói thiệt, tôi mới chịu buông ra.

Người ấy túng bấn lắm, cần nói thiệt rằng:

- Tôi thương hiệu là Cao Tài, gia tướng tá Cao lão, nhà tôi tất cả một người con gái, tuổi new hai mươi, ba năm ngoái bị một nhỏ yêu a vào làm cho rễ, ông tôi không ưng bụng, rước thầy ếm đối cũng ko linh. Con tinh ấy giận bắt con gái chủ tôi cầm tận nhà sau, không người nào thấy mặt, nên chủ tôi trao bạc đãi rước thầy chùa, thầy pháp cho tới hoài. Thầy chùa gỏ mỏ mà rủa yêu, thầy pháp đuổi yêu mang đến rầy xóm. Tôi đi đà bại cẳng, rước chẳng đặng thầy hay, nhà tôi mắng nhiếc một hồi, không đúng rước thầy cao niên ấn. đen thui ra phía trên mắc gốc, tức bản thân tôi bắt đầu vùng vằng. Thôi buông mang đến tôi đi, kẻo nhằm mặt trời chen lặn. Tôn Hành Giả mỉm cười rằng:

- May phước chú lắm, khỏi ra đi mỏi cẳng, chớ rước chúng tốn tiền, chúng ta chẳng đề nghị như thầy pháp làm thịt gà, thầy miếu kiếm bạc, thiệt là: Bắt yêu như bắt cóc, xua đuổi quỷ tợ như xua ruồi. Thầy ta là Ðường ngự đệ, qua tây thiên lạy Phật thỉnh kinh, bắt quỷ cũng nhiều, đánh yêu cũng lắm.

Cao Tài nói:

- Thôi thôi! Các phụ thân đừng gạt tôi nữa, tôi đương tức hòng chết, không đúng đi như chó, bị mắng quá trâu; nếu như rước mấy thầy nhát gan, ắt bị một xừ điếc óc!

Tôn Hành Giả cười rằng:

- Tôi ko nói gạt, xin chú đừng nghi, quyết giùm mang lại ông chủ làm ơn, không hại chú bị rầy mà lại sợ.

Cao Tài thuộc chẳng đã, dắt vào cửa ngỏ, biểu đứng mà lại chờ.

Cao Tài mới lao vào thềm, gia chủ thấy phương diện tức thì mắng lớn:

- Mầy là thằng chó chết, mang đầu về đó làm chi? không lo ngại đi rước thầy, chẳng chịu đựng rời dòng bếp!

Cao Tài nói:

- Xin ông đừng mắng, nhằm tôi thưa không còn rõ ràng: Tôi new đi ra, xảy gặp mặt hai ông Hòa Thượng, xưng là Ðường ngự đệ, qua tây thiên lạy Phật thỉnh kinh, nói có tài bắt quỷ xua đuổi yêu, cần tôi new rước về cửa ngõ ngỏ.

Cao Thái Công nói:

- Hòa Thượng sống xa lắm, e nói chẳng thiệt lời, cũng dùng thử cho hết lòng.

Liền cách ra nghinh tiếp, xà mà nói rằng:

- Tôi xin chào hai thầy đó.

Tam Tạng đáp lễ, còn Tôn Hành trả đứng trơ trơ.

Cao Thái Công thấy Hành trả như Thiên lôi, mặt lông mỏ nhọn, tướng mạo dị kỳ, bé mắt không từng thấy, vào bụng cũng nhơn nhơn.

Day lại mắng Cao Tài rằng:

- Mầy bắt đầu là quyết giết tao đó! Trong đơn vị bị một thằng rễ đầu heo tướng mạo quỷ, ếm đối ko đi, mầy lại rước thêm 1 ông thầy phương diện quỷ đôi mắt thau, khó chiều quá gớm! Tôn Hành mang nghe nói đáp rằng:

- Ông đếm cho các tuổi, chớ lừng khừng coi người. Nào, mấy thầy xuất sắc tướng thuở nay, bao gồm khi sẽ đuổi quỷ trừ tà đặng? Chớ như tôi mặc dù xấu hình xấu dạng, mà gồm phép có tài, cứu con gái của ông, bắt đồ gia dụng yêu trước mặt, những việc ấy xuất sắc hay xấu, cơ mà ông dám chê đè?

Cao Thái Công nghe nói yêu cầu làm gan, rước vào nhà khách, mời ngồi xong xuôi xả, rồi đãi nước đãi trà.

Cao lão bắt đầu hỏi thăm rằng:

- Nghe thằng nhỏ ở công ty nói: nhị thầy sống nước Ðại Ðường, đi qua Tây độ, biết thiệt bởi vậy hay nó đặt điều?

Tam Tạng nói rằng:

- đúng như vậy, tôi ở mặt Ðông độ, vâng lệnh vua Ðại Ðường, qua tây phương lạy Phật thỉnh kinh đặng về làm cho Thủy lục. Ði cho đây trời tối, vào xin ngủ đỡ một đêm". Cao Thái Công nói rằng:

- nếu vậy thì: nhì thầy đi lở đường, phải ghé lại ngủ nhờ. Sao lại nói có tài năng có phép, bắt yêu thương bắt quỷ làm cho chi?

Tôn Hành Giả cười rằng:

- Sẳn lúc ngủ nhờ, ở không tìm quỷ bắt chơi, lần khần nhà ông tất cả hết thảy mấy bé yêu đó?

Cao Thái Công chắt lưỡi than rằng:

- Trời khu đất ôi! yêu quái ở đâu nhiều như vậy? gồm một thằng rễ quỷ, nhưng xính vính cả nhà. Ðây không phải là cồn yêu, tất cả đâu mà nhiều dữ vậy.

Tôn Hành mang hỏi rằng:

- Ðâu ông nói đầu dây côn trùng nhợ con quỷ đó cho tôi nghe thử ra thể nào?

Cao Thái Công nói rằng:

- Tôi tuổi tác chừng nầy, vô hậu ko trai nối nghiệp, sanh ba đứa con gái. Con lớn hotline là hương Lan, bé giữa gọi là Ngọc Lan, con bé dại tên là Túy Lan. Nhị đứa lớn dựng vợ gã chồng, cũng người trong một xóm, phái mạnh đâu thiếp đó, công ty cửa tứ riêng. Còn con Túy Lan là tuyệt sắc với lại logic trí tuệ. Tốt nết lành nghề, thêu phụng vẽ rồng, khảy bọn đọc sách, tính tôi lại vô phái mạnh thì dụng nữ, rễ thảo cũng như trai, bắt buộc không định chữ vu quy mà lại để trông cậy mâm cơm trắng vò nước, mong muốn kén đông sàn nhưng mà dưỡng lão, nhằm nhờ lúc nghẹn nước đắng cơm. Cách ba năm nay: Có fan họ Trư sinh hoạt núi Phước lăng tới xin làm rễ, coi cũng phải người quân tử, xứng đáng bực anh hào, bắt buộc tôi new gả con, dụng bê bắt rể. Lúc mới, ở ăn phải cách, đi đứng đề nghị người, đến sau khác còn mặt khác mày, dị dạng dị tướng". Tôn Hành mang hỏi rằng: "Hình tướng nó ra thể nào?

Cao Thái Công nói:

- thuở đầu nó mập và đen, sau lại mỏ dài tai lớn. Sau ót mọc lông gáy, trước khía cạnh giống bé heo, mà dạ dày lớn lung, nhà hàng ăn uống nhiều lắm. Nói cho phải, nó dùng phần nhiều đồ chay vật dụng lợt, đề xuất như nạp năng lượng thịt cá, thì tôi hết cửa ngõ hết nhà.

Tam Tạng nói:

- con rễ to gan thì ăn nhiều, ông phàn nàn sao phải.

Cao Thái Công nói:

- Việc siêu thị là đái sự, tôi gồm phiền ngơi nghỉ đâu? Ngặt bây chừ nó giá võ đằng vân, cát bay đá chạy. Báo sợ nội nhà tôi với lối xóm, ai nấy cũng thất kinh, nó lại bắt con gái tôi vứt trong đơn vị sau, khóa cửa buồng lại, nửa trong năm này không thấy ngươi thấy mặt, chưa biết mất biết còn. New rõ là yêu tinh, tức tốc rước thầy phù thủy, ngặt thầy như thế nào nó cũng ko sợ, ếm đối gì nó cũng tới hoài.

Hành trả nói:

- tất cả khó gì sinh hoạt đâu, ông đừng lo mà mệt. Ðêm nay tôi bắt nó, với đuổi ra mang đến khỏi bên ông.

Cao Thái Công nói:

- loại đó mới là sợ tôi đó! tất cả thầy trên đây thì thầy đuổi, thầy đi nó lại trở về. Làm cho gây oán thù gây thù, nó phá hết đơn vị hết cửa, như may mà lại bắt đặng, yêu cầu tính đến xong, ấy là trừ phép căng, bắt đầu khỏi điều hậu hoạn.

Tôn Hành mang nói:

- vậy nên cũng được, tất cả khó bỏ ra đâu, nội trong đêm nay, đà biết xuất sắc dở.

Cao Thái Công nghe nói mừng rỡ, tức thì ân hận dọn cơm chay, ăn uống xong xuôi rồi ngay gần canh một.

Xem thêm: 99 Mẫu Hình Xăm Rồng Đẹp Nhất Hiện Nay, Top Hình Xăm Rồng Đẹp Nhất Năm 2021

Tôn Hành trả biểu rằng:

- Ông mời ít bạn tuổi tác, ngồi nói chuyện với thầy tôi, đặng tôi làm cụ thần bắt đến được nó. Một là bắt cho những người coi thử, hai là tạo nên ông đặng bình yên. Cao Thái Công nghe lời, có tác dụng y như vậy.

Còn Tôn Hành Giả rứa thiết bảng, bảo Thái Công dắt tới công ty sau, thấy cửa đóng cứng khư.

Tôn Hành mang liền bẻ khóa, ngó thấy trong buồng tối om, không có thắp đèn.

Tôn Hành trả bảo rằng:

- Ông kêu nhỏ ông đi ra mang đến rảnh.

Cao Thái Công kêu một tiếng.

Nghe nói hơi yếu ớt như vầy:

- cha ôi! con ở vào nầy.

Tôn Hành mang nheo bé mắt nhưng mà xem, ngó thấy đàn bà ấy: Vóc liễu nhỏ xíu mòn, tóc tai dã dượi, đi bộ tướng xẻ xiêu bửa tó, ra níu phụ thân khóc vắn khóc dài.

Tôn Hành trả nói:

- Nín đến tôi hỏi nào, vậy chớ nhỏ yêu đi đâu vắng?

Túy Lan thưa rằng:

- Nó đi theo gió theo mây, đắn đo đâu mà nói. Bởi vì nó biết phụ vương tôi ước ao bắt, khuya mới về, ngay sát sáng thời đi.

Tôn Hành đưa bảo rằng:

- Thôi hai phụ thân con ra bên ngoài nói chuyện, khiến cho tôi hờm nó trong nầy.

Cao Thái Công nghe nói vui mừng, dắt nhỏ ra bên trước.

Còn Tôn Hành Giả làm cho phép biến chuyển ra nữ Túy Lan, rồi ngừng hoạt động phòng ngồi trên giường nhưng mà đợi.

Giây lâu nghe gió thổi ù ù sinh sống xa ùng tới, xảy thấy yêu tính hiện xuống, mình người, mà đầu heo, tai lớn mỏ dài, mặt đen lông vắn.

Tôn Hành đưa xem thấy cười thầm nằm xuống đưa đau, rên hoài rên hũy.

Con yêu thương ấy xốc vào ôm đại kề miệng ước ao hun.

Tôn Hành Giả nạm mỏ bạt tai, xô nhào đầu xuống đất.

Con yêu thương ấy lồm cồm chờ dậy, vịn giường mà hỏi rằng:

- hôm nay mình làm gì quá xa lạ vậy? vắt giận tôi về trễ tuyệt sao?

Tôn Hành mang nói:

- Ai hờn giận giống như gì, đều bữa nay trong dạ chẳng vui, mình hãy cổi áo ra nhưng ngủ. Nhỏ yêu ấy không hiểu biết cớ gì, cũng nghe lời cổi áo tức thì.

Tôn Hành đưa lên ngồi bên trên thùng, mang đò đi tiểu.

Con yêu thương ấy thấy vậy lên chóng nằm ngửa một mình.

Tôn Hành mang ngồi thở ra mà lại than rằng:

- mình thiệt là may phước lắm!

Con yêu thương ấy hỏi rằng:

- bản thân giận tôi chuyện gì, mà nói tôi là may phước? Từ lúc tôi tới làm cho rễ chũm công, tuy cha miếng cơm trắng rau, chớ cũng các công mệt mỏi. Lớp lập vườn, lớp có tác dụng ruộng, sinh lợi biết bao nhiêu? hiện giờ lúa đựng mấy bồ, trái cây đầy đủ thứ, cơm nàng nạp năng lượng áo con gái mặc cũng là công nặng nề của tôi, vì vậy còn chưa bằng lòng, ko biết làm thế nào nữa mới vừa ý! Chuyện gì mà than thở? Nói tôi may phước có tác dụng sao?

Tôn Hành trả nói:

- Tôi không phải nói vậy nên đâu, xin đừng nghi dạ. Cũng chính vì nay phụ huynh muốn phá cửa ngõ phá nhà, mắng nhỏ, mắng to, liệng gạch liệng ngói, cùng mắng nhiềc tôi rằng: "Có một thằng ông xã không nên thân, tuồng phương diện như heo, băn khoăn lễ nghĩa. Ðồ không căn cước, chẳng gồm họ tên, lại làm yêu làm tinh, phá buôn bản phá xóm. Thiên hạ cười chê xấu hổ. Chúng ta lại nói rằng: phụ nữ như tiên mà lại kén nhằm mục tiêu thằng rễ quỷ. Do tôi bị lời ăn uống tiếng nói, đà tím ruột bầm gan, bản thân đi khỏi không nghe, mới thiệt là may phước". Bé yêu ấy nói rằng:

- Ta cũng xấu trai một chút, nhờ được ngôi trường thọ hơn người. Muốn lịch sự lại cực nhọc gì, mình cũng nhớ hình ta như trước! Hồi ban đầu ta cho tới nôi, phụ huynh cũng đành, làm bé rễ đã tía năm, bây chừ lại nói nầy nói nọ, xin người vợ nghĩ thử, coi lỗi tại ai? Còn nói ta ko căn cước làm cho sao? Ta là tín đồ ở núi Phước lăng, tại động Vân san ta lấy hình thù có tác dụng họ, cần xưng họ Trư tên là Cang Liệp. Nếu phụ huynh nàng bao gồm hỏi nữa, cứ trả lời như vậy thì xong.

Tôn Hành đưa nói rằng:

- Nói mang lại mà hay: cha mẹ rước pháp môn sư tới bắt mình đó.

Con yêu thương ấy cười cợt rằng:

- mang ý rước mấy chục pháp môn sư thì rước, không có ai sợ lệnh gì đâu. Ta tất cả phép thiên cang thay đổi ba mươi sáu cách, lại có đinh cha vật báu, là cây cào cỏ chín răng. Bừa cả trăm mẫu mã mộng còn đặng thay, huống đưa ra đập mấy chục lão thầy mà không chết, dầu phụ vương thiệt gồm lòng cầu khẩn, cơ mà thỉnh đặng Ðảng Ma tổ sư, ngài là bạn quen biết cùng với ta lẽ làm cho điều thiệt hại.

Tôn Hành trả nói rằng:

- Nghe nói rước ông họ Tôn, là ông Tề Thiên đại thánh, năm trăm năm trước nổi loạn cung trời. Tôi nghe đang rõ ràng, nói cho khách hàng hay trước.

Con yêu thương ấy nghe nói, thất kinh hoảng vía, nhăn khía cạnh nhăm mày, le lưỡi nhưng mà than rằng:

- trường hợp vậy thời không còn kể vợ chồng, thôi mình sinh hoạt tôi trở về động.

Tôn Hành trả hỏi:

- Chuyện gì nhưng gấp dữ vậy?

Con yêu thương nói:

- Mình không biết, chớ bé khỉ chợt đó là nhảy Mã Ôn. Ðời xưa nó dám phá trời, mấy ông thần chạy mặt, nếu đánh không lại nó, thì mình bắt buộc hư danh.

Nói rồi giựt áo bận vào, open đâm đầu chạy dại.

Tôn Hành đưa rượt theo kéo áo, hiện tại hình nhưng mà hét rằng:

- Thằng yêu nầy chạy đi đâu? Coi thử ai đây đến biết.

Con yêu thương ngó ngoái lại, thấy trong khi khỉ đột, thất kinh xé áo chạy vuột ra mình trần trụi trụi.

Tôn Hành mang rượt theo nhưng mà bắt.

Con yêu hóa lửa, cất cánh về núi Phước Lăng.

Tôn Hành trả đằng vân theo riết, và kêu mập rằng:

- Ðố mầy chạy đâu cho khỏi tao. Mầy lên trời, thì tao theo thấu cung Ðẩu ngưu, mầy xuống đất tao rượt tới thành Uổng Tử.